મુખ્ય નવીનતા 11 એક વ્હાઇટ રાષ્ટ્રવાદીના ચહેરામાં સળગાવી મેળવવાની સૌથી ક્રિએટિવ રીમિક્સ

11 એક વ્હાઇટ રાષ્ટ્રવાદીના ચહેરામાં સળગાવી મેળવવાની સૌથી ક્રિએટિવ રીમિક્સ

કઈ મૂવી જોવી?
 
રિચાર્ડ સ્પેન્સર પહેલા ઇન્ટરનેટનો સંભારણા બન્યો તે પહેલાંનો ક્ષણ.Twitterગઈકાલે રાષ્ટ્રપતિ ઉદઘાટન (અને સાથેના વિરોધમાં, વ todayશિંગ્ટન પર આજના વુમન્સ માર્ચ સહિત) માં બેટમેન સંદર્ભોથી લઈને હોંશિયાર વિરોધ ચિહ્નોના સંદર્ભમાં, સોશિયલ મીડિયા માટે કરવામાં આવતી ઘણી ક્ષણો દર્શાવવામાં આવી છે.

શ્વેત રાષ્ટ્રવાદી રિચાર્ડ સ્પેન્સરના આ વીડિયોની ઉદ્ઘાટન પ્રવૃત્તિઓ દરમિયાન ચહેરા પર ઘૂસી જતા આ વીડિયો કરતાં પણ એક પણ ઘટનાએ ઇન્ટરનેટને પોતાનો ગુસ્સો વેગ આપ્યો નહીં: